De werkzaamheden van een incassobureau zijn het innen van geld van mensen met een openstaande rekening. Een bedrijf kan een incassobureau inschakelen als een wanbetaler een bedrag niet, niet helemaal of te laat heeft betaald. Het bureau neemt dan de werkzaamheden over en probeert alsnog het geld te halen bij de wanbetaler. Voordat een bedrijf een incassobureau inschakelt zijn er vaak al veel brieven met herinneringen opgestuurd. De eerste stap van het incassobureau is vaak ook het sturen van een brief, maar meestal zijn deze minder vriendelijk en meer dwingend. Voor de diensten van het incassobureau betaalt het bedrijf een bepaald bedrag wat deze dan vervolgens ook probeert te halen bij de wanbetaler. Dit zijn de extra kosten die bij je rekening opgeteld worden. Meestal zijn deze in het begin nog wel te overzien, maar lopen vaak snel en hoog op.

Procedure na de brieven

Als de schuldenaar na het sturen van twee a drie brieven nog steeds niet heeft betaald, worden er andere maatregelen genomen. Sommige incassobureaus sturen mensen langs te deur, maar er kan ook in overleg met de opdrachtgever overgegaan worden tot wettelijke maatregelen. Zo kan er een deurwaarder ingeschakeld worden en een rechtszaak gestart. Dit gaat vaak samen met hoge kosten, die ook weer verhaald worden op de schuldenaar. De meeste mensen betalen hun rekening na het sturen van de brieven, maar het inschakelen van een incassobureau is geen garantie van betaling voor het bedrijf. Daarnaast zal het de zakenrelatie waarschijnlijk niet verbeteren.

Het incassobureau

Er is geen wettelijke status verbonden aan het werk van incassobureaus. Dit betekent dat iedereen, ongeacht opleiding of criminele achtergrond, een incassobureau kan opzetten. Vanwege deze status werken veel bureaus samen met deurwaarders en advocaten. Hun werk zit aan wettelijke eisen vast en zij kunnen op een justitionele manier het werk van de incassobureaus vervolgen.

Bron: https://www.innen.nl/incassobureau/