Soms dien je als bedrijf bepaalde veranderingen door te voeren. Mensen staan nogal weigerachtig ten opzichte van veranderingen. Zeker wanneer er verschillende belangen zijn. Daarom kan het handig en nuttig zijn om hulp van een externe in te roepen om het veranderingsproces te begeleiden. De procesbegeleider helpt twee partijen naar elkaar toekomen en samen tot een gemeenschappelijk proces te komen.

Wanneer heeft men procesbegeleiding nodig?

  • In conflictsituaties waar het echt moeilijk communiceren is tussen twee of meer partijen
  • Complexe veranderingstrajecten binnen een organisatie of bedrijf waarbij het uiterste wordt gevraagd van de werknemer
  • Wanneer samenwerking echt moeizaam verloopt en op het punt staat af te springen
  • Wanneer er tegenstrijdige belangen spelen tijdens een veranderingsproces

Hulp inroepen van een procesbegeleider

Een externe procesbegeleider kan helpen om met een frisse blik naar het proces te kijken en daaruit het proces weer in beweging te zetten. Door als buitenstaander in het proces te kijken zonder tegenstrijdige belangen of conflicten, kan men de gevoeligheden binnen een groep beter bespreekbaar maken. De procesbegeleider hanteert hiervoor enkele werkmodellen die de groep weer naar elkaar toe moet laten groeien. Vooral het opnieuw met elkaar leren communiceren is één van de basisprincipes voor een goede procesbegeleiding. De externe procesbegeleider neemt het proces niet over maar reikt hulpmiddelen aan om het proces opnieuw in beweging te zetten.

Doelen van de procesbegeleiding door een externe procesbegeleider

  • Het begeleiden door het proces met het aanreiken van tools om inzicht te krijgen in het veranderingsproces
  • Structuur brengen in het proces en de inhoud
  • Communicatie stimuleren door de verschillende belangengroepen
  • Het verbinden van de deelnemers
  • Mensen uit hun vastgeroeste denkpatronen krijgen en hun opnieuw te laten denken
  • Interventie wanneer het nodig blijkt te zijn

Welke thema’s zijn echt belangrijk in procesbegeleiding

Communicatie, overleg en dialoog:
Ieder zijn mening wordt gezegd en gerespecteerd. Met het luisteren naar elkanders mening kan er samen tot oplossingen gekomen worden.

Organisatie en teamontwikkeling:
In plaats van lijnrecht tegenover elkaar te staan in een veranderingsproces is het beter om als team dit proces te doorlopen, hier helpt Adinterim-wbo.nl bij.

Gebiedsontwikkeling:

Een goede aanpak lost al de helft van de vraagstukken op. Hier is belangrijk te focussen op het scherp krijgen van de moeilijkheden of problemen en samen oplossingen aan te reiken.