Kosten

Omdat wij vinden dat u de mogelijkheid moet hebben om per opdracht te bekijken of u tevreden bent over onze resultaten, werken wij niet met contracten of abonnementen. U betaalt slechts voor dat gedeelte van het creditmanagement traject wat u daadwerkelijk gebruikt. Het tarief voor het beheren van de debiteuren is afhankelijk van de door u gewenste werkwijze en de gemiddelde factuurwaarde.
Wij werken niet op “no cure-no pay “-basis in het incassotraject. Door betaling van een klein bedrag aan dossierkosten krijgt u de garantie dat uw vordering nauwkeurig bekeken en ook, indien nodig, bezocht wordt als er niet voldoende informatie voorhanden is om u een gedegen advies te geven. Vooral het daadwerkelijk bezoeken van een debiteur levert belangrijke informatie op: is het bedrijf hier nog wel gevestigd, zijn er nog activiteiten, wat zijn de verhaalsmogelijkheden etc. Hiermee voorkomt u dat u al te snel uw vordering als “minnelijk niet verhaalbaar” terugkrijgt; wij proberen te voorkomen dat u de vaak lange en kostbare gang naar de rechtbank moet maken.

Een exemplaar wordt op uw verzoek toegezonden.