Elk bedrijf heeft er mee te maken, het opstellen van jaarrekening. Een karwei waar elk jaar te laat aan gedacht wordt en een hoop druk op komt te staan om het op tijd af te krijgen. Het is uiteraard mogelijk om kosten te besparen en de jaarrekening zelf op te stellen. Toch is dit vaak niet wenselijk omdat een specialist hier veel sneller en met meer kwaliteit aan kan werken. Er komt immers een hoop bij kijken en de jaarrekening moet hoe dan ook worden goedgekeurd door een accountant.

Vereisten jaarrekening

De jaarrekening dient aan een aantal vereisten te voldoen. Zo moeten er onder meer een balans, een winst- en verliesrekening, een toelichting bij de jaarrekening en een audit worden opgenomen. Al deze zaken mogen door jou zelf worden verricht, behalve de audit. Dit is een controle van de jaarrekening door een externe accountant en dit is wettelijk vastgelegd. Deze audit moet worden gefeliciteerd om fraude binnen bedrijven tegen te gaan. In de omgeving Groningen is het MKBhuys een partij die zowel de audit kan doen als de gehele jaarrekening kan samenstellen. Het bedrijf is hierin gespecialiseerd en heeft ook de wettelijke vergunning om de audit te doen.

Bedrijven Groningen

Veel bedrijven in Groningen doen de jaarrekening zelf omdat de kosten te hoog zijn en ze zelf genoeg kennis hebben om dit te doen. Toch is het soms wel gevaarlijk om dit te doen omdat bij de audit dan grote fouten aan het licht komen die weer gecorrigeerd moeten worden. Dit kan erg veel tijd kosten en leiden tot grote frustratie.