Incassobureau Inschakelen? Denk aan Van Deurzen Incasso

Een incassobureau inschakelen is nooit een leuk moment. Je bent als ondernemer hard bezig om je bedrijf te laten groeien. Je hebt daarbij mooie klanten weten te scoren en je bent trots op wat je doet. Totdat er een klant is die niet betaald. Bellen, e-mailen whatsappen niks helpt. Er is vrijwel geen beweging te krijgen in je klant en je begint het gevoel te krijgen dat je naar je centen kan fluiten. In een dergelijke situatie biedt een incassobureau uitkomt. Wij van Van Deurzen helpen u graag dit soort situaties op te lossen. Hierbij proberen we altijd de relatie met uw klant goed te houden. Zodat u, ook nadat het geld is geïncasseerd een potentiële klant overhoud.

Onze incassoprocedure

Uw klant weigert te betalen en er is geen of weinig contact mee te krijgen. Kortom, het geld komt niet vanzelf uw kant op. Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat de incassoprocedure wordt gestart? We leggen uit wat u moet doen en wat de vervolgstappen zijn vanaf het punt dat u de vordering heeft ingediend.

Vordering indienen

De eerste stap om een incassoprocedure in gang te zetten is het indienen van een vordering. Wij kunnen met deze gegevens een onderzoek starten naar de persoon of het bedrijf waar u geld van tegoed heeft. Ook geeft het ons een eerste inzicht in hoe u uw klanten factureert. Zien wij hier iets raars, dan geven wij altijd eerlijk advies in hoe u dit kunt verbeteren. In sommige gevallen is het veranderen van de manier waarop er wordt gefactureerd een eerste stap naar minder niet betalende klanten.

Pre-incasso

Nadat de vordering is ingediend gaan we voor u aan de slag. De eerste stap die wij zetten is het uitvoeren van een pre incasso. Dit houdt in dat we met de gegevens van de vordering een brief opstellen die we naar de debiteuren. Hierin verzoeken wij om de openstaande vordering zo snel als mogelijk te voldoen getekend incassobureau Van Deurzen.

In veel gevallen is dit al voldoende om mensen en bedrijven aan het denken te zetten om vervolgens de betaling te voldoen. In een deel van de gevallen wordt hier geen gehoor aan gegeven waarna we een minnelijke incassoprocedure zullen starten.

Minnelijke incasso

Als de pre-incasso niet voldoende is gebleken dan wordt de minnelijke procedure gestart. Dit houdt in dat u de volledige factuur aan ons overdraagt en wij de verantwoordelijkheid op ons nemen om de te innen. Wij nemen vervolgens contact op met de debiteur. Wij gaan met hem of haar in gesprek om er zo achter te komen wat de werkelijke reden is dat er niet betaald wordt.

Onze ervaring leert dat het in veel gevallen niet zo is dat mensen niet willen betalen maar het niet kunnen betalen. Schaamte, trots en andere prioriteiten (om het hoofd boven water te houden) zorgen er vervolgens voor dat mensen en bedrijven de verkeerde keuzes maken. Wij proberen in dergelijke gevallen altijd tot een redelijke betalingsregeling te komen zodat alle partijen uiteindelijk krijgen waar ze recht op hebben.
Als er een regeling is getroffen of wanneer het bedrag wordt geïncasseerd dan sluiten wij het dossier. Is dit niet het geval dan heeft u de mogelijkheid om een gerechtelijke incassoprocedure te starten.

Voor kleinere bedragen onder de raden wij dit af, omdat de kosten vaak niet in verhouding staan met de tijd en energie die het kost om een gerechtelijke procedure te starten en af te handelen.

Gerechtelijke incasso

Als echt niets meer helpt en de volledige incassoprocedure zonder succes is doorlopen dan is het altijd nog de gerechtelijke incasso. In een dergelijke situatie raden we in ieder geval aan om een juridisch adviseur te raadplegen voordat er verdere stappen worden genomen.

Daarbij komt dat niet elke openstaande factuur geschikt is voor een gerechtelijke incassoprocedure. De kosten die ermee gemoeid zijn worden hoe langer het proces hoe hoger en wegen soms niet op tegen de baten.
Als de gerechtelijke incassoprocedure wordt gestart wordt er een dagvaarding uitgebracht door de lokale rechtbank. De debiteur wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen en zich te verantwoorden.