Het omgaan met financiën is niet voor iedereen even gemakkelijk. Het kan voorkomen dat je geen overzicht meer hebt over je financiële situatie, de rekeningen stapelen zich op en u heeft vaak contact met een schuldeiser. Een oplossing voor deze situatie zal zijn om bewindvoering aan te vragen.
Een aanvraag bewindvoering is niet een heel zwaar of moeilijk proces, als u de juist mensen om u heen hebt, zoals bijvoorbeeld ”Bewindvoering Hengelo” is er zeker een passende oplossing te vinden.
Een bewindvoerder neemt de beslissingen die gaan over goederen en financiën over de aangestelde. Wel blijft het persoon wat onder bewind voering is gesteld handel bekwaam en mag ook nog rechtshandelingen verrichten.
Grofweg komt het er op neer dat de bewindvoerder de volledige financiële administratie beheerd van de aangestelde. Hieronder valt een budgetplan, verricht diverse betalingen en stelt eventueel een PGB op. De onderstaande personen kunnen bewind voering aanvragen voor een persoon:

  • Persoon in kwestie
  • Partner van de betrokkene
  • Familie van de 4e graad
  • Officier van justitie
  • Een instelling waarin iemand verblijft
  • De gene die iemand verzorgd of begeleidt.

Bewind bescherming creëert meestal ook een stukje rust, Dit omdat de aangestelde zich geen zorgen meer hoeft te maken over zijn financiële situatie. De schulden zullen en de loop van tijd afnemen en ze krijgen meer grip op hun financiële situatie.