Het hoe en waarom van incassokosten

Je openstaande rekeningen niet betalen? Dan krijg je op een dag te maken met een incassobureau. Hiervoor hoef je zelf helemaal niets extra’s te doen: het incassobureau komt als vanzelf op je pad. Mét de bijbehorende incassokosten. Maar wat zijn incassokosten nou eigenlijk en hoe en waarom worden deze berekend?

Veel mensen zien het in rekening brengen van incassokosten als een straf: een soort boetesysteem dat in werking treedt als je je rekeningen niet of niet op tijd betaalt. Hoe begrijpelijk deze gedachtegang ook is, hij is niet correct. Incassokosten zijn namelijk niet alleen bedoeld als een vorm van vergelding: “Wat nou, niet op tijd betalen? Hier heb je een gepeperde rekening, dát zal je leren!” Wat debiteuren niet zien, is dat een schuldeiser ook daadwerkelijk kosten maakt vanwege het feit dat jij je betalingsverplichtingen niet nakomt. Ga maar na: allereerst loopt de schuldeiser de rente mis die hij wel zou ontvangen als het geld tijdig op zijn rekening geparkeerd stond, maar daarnaast heeft hij of zij zelf ook weer betalingsverplichtingen waaraan hij/zij moet voldoen. Of denk je nu echt dat de leverancier van een bouwbedrijf ermee akkoord gaat dat het geleverde materiaal een maandje later betaald wordt?

Daarnaast willen ook de medewerkers van het incassobureau graag betaald worden voor hun diensten: zij leven immers net zomin van de wind als dat een ander dat doet. Het zou niet fair zijn om deze kosten te verhalen op degene die het incassobureau heeft ingeschakeld: de schuldeiser zou dan immers een deel van het geïncasseerde geld kwijt zijn. Daarom heeft de wetgever bepaalt dat er -binnen wettelijke kaders- incassokosten in rekening gebracht mogen worden bij de debiteur.

Hoe incassokosten zijn opgebouwd

In feite is de term ‘incassokosten’ een verzamelnaam voor alle soorten kosten die gemaakt worden om een vordering te incasseren. Deze incassokosten mogen in rekening gebracht worden door het incassobureau, maar ook door de schuldeisende partij zélf. En door de gerechtsdeurwaarder. Het enige dat níet mag, is al deze partijen tegelijkertijd incassokosten in rekening laten brengen. Dat zou onterecht zijn, omdat je dan meerdere keren incassokosten betaalt over één en dezelfde vordering. Debiteuren worden dus beschermd tegen dubbele kosten. Ook voorziet de wetgever in bescherming tegen buitensporig hoge incassokosten. Heb je een vordering ontvangen en denk je dat er dubbel of onterechte incassokosten zijn berekend, dan heb je uiteraard het recht hiertegen in bezwaar te gaan. Overigens is het wel verstandig om tijdens de looptijd van het bezwaar wel (een gedeelte van) de kosten te betalen, om te voorkomen dat de vordering alleen maar verder oploopt.

Eerst aanmaning, dan incassokosten

Overigens mogen incassokosten pas in rekening gebracht worden als de debiteur eerst in de gelegenheid is gesteld de openstaande vordering alsnog te voldoen. Dit gebeurt door middel van een aanmaning. Als je een aanmaning ontvangt, krijg je een termijn van veertien dagen om alsnog te betalen. Betaal je binnen deze termijn, dan kunnen en mogen er geen incassokosten worden berekend. Ook moet je in de aanmaning op de hoogte worden gesteld van het feit dat er een incassotraject aan zit te komen, met andere woorden: “Als je nú niet betaalt, dan volgt er…”

Heb je geen aanmaning ontvangen, maar worden er wel incassokosten berekend? Een incassobureau of schuldeiser mag geen incassokosten in rekening brengen als er geen aanmaning is gestuurd. Het sturen van één aanmaning is genoeg om het recht op het in rekening brengen van incassokosten te doen ontstaan!