Wanneer u kiest als getrouwd koppel om te scheiden zijn er veel zaken die u samen moet regelen. Denk aan de kinderen, het huis en allerlei financiële zaken zoals uw beider pensioen. Waar moet u opletten en wat zijn de kosten van een echtscheiding?

 

Belasting en echtscheiding

Na een scheiding bent u voor de belasting weer alleen en kunt u bepaalde kortingen en aftrekposten niet meer verdelen over u en uw toenmalige partner.  Daarnaast zijn niet alle kosten die u maakt bij een echtscheiding als aftrekpost op te voeren. Weet wel dat mogelijke alimentatie kosten blijvend aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Alimentatie en echtscheiding

Bij een echtscheiding is er sprake van partneralimentatie en mogelijk kinderalimentatie. Wanneer er een groot verschil is tussen de inkomens van beide partners ontstaat de plicht tot partneralimentatie.

 

Na een echtscheiding blijven beider ouders verplicht om voor eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht betekent in de meeste gevallen meebetalen aan de kosten van levensonderhoud, ofwel kinderalimentatie. Meestal is er bij alimentatie sprake van een geldbedrag.

 

Uw woning en echtscheiding

De kans bestaat dat de gezamenlijke woning verkocht moet worden. Voor beider partijen geen fijne situatie. Wat heeft dit voor gevolgen voor de hypotheek? Ook als een van de partners in de woning blijft wonen, dan zijn er tal van zaken die voor beider partners vanuit de hypotheek en belasting wijzigt. Laat u goed voorlichten door uw belasting adviseur.

 

Uitkering, toeslagen en echtscheiding

Ook voor kinderbijslag, kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag, bijstandsuitkering, zorgtoeslag, huurtoeslag en andere uitkeringen zullen bij een scheiding veranderingen plaatsvinden.

 

Pensioen en echtscheiding

Bij een echtscheiding moet u uw pensioen delen met uw ex-partner en vice versa. Hierbij gaat het alleen om het deel pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Het opgebouwde pensioen voor en na het huwelijk hoeven niet gedeeld te worden.

 

Testament aanpassen na echtscheiding

Heeft u een testament? Dan is het verstandig om het testament opnieuw te bekijken. Let ook op of u een zogeheten ‘ontsnappingsclausule’ heeft opgenomen. Uw ex-partner komt dan alleen in bepaalde omstandigheden naar voren als mogelijk erfgenaam.