Op de Nederlandse incassomarkt werken advocaten, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus in hetzelfde vakgebied. Toch zijn hun werkwijzen zeer verschillend. In deze tijden van crisis proberen veel advocaten en gerechtsdeurwaarders hun omzet te verhogen door ook minnelijke incasso aan te bieden. Daar zijn echter een aantal nadelen aan verbonden.

Het minnelijke traject wordt van oudsher uitgevoerd door incassobureaus. Echter, advocaten en gerechtsdeurwaarders laten zich hier soms negatief over uit, in hun poging een stukje van de incassomarkt in handen te krijgen. Het is belangrijk dat u als klant zich realiseert dat deze stellingen een puur commerciële achtergrond hebben en eenvoudig te weerleggen zijn.

“Een incassobureau kan niets meer dan jijzelf”

Klopt. Een incassobureau moet zich, net als ieder ander natuurlijk en rechtspersoon, in het minnelijke traject houden aan de Nederlandse wetgeving. Zij hebben dus dezelfde rechten en plichten als iedereen. Maar dit geldt óók voor advocaten en Gerechtsdeurwaarders. In het minnelijke incassotraject hebben een advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassobureau dezelfde invorderingsmogelijkheden.  Het gaat dus vooral om manier waarop je dat traject invult. En daarmee hebben wij als incassobureau een schat aan ervaring.

“Een incassobureau maakt geen indruk op wanbetalers”

Werkelijk? Het is een feit dat de consument steeds mondiger wordt en de maatschappij in Nederland aan het “verhufteren” is. Deze tendens heeft uiteraard ook zijn weerslag op een betalingsherinnering en/of incassobrief. Maar als men niet wil betalen, dan veroorzaakt de term advocaat en/of Gerechtsdeurwaarder ook niet meer de knikkende knieën van weleer. Ook zij zijn gevoelig voor deze maatschappelijke verschuivingen.

Daarom gebruiken wij andere technieken. Het minnelijke traject bestaat in de basis uit het onderhandelen en motiveren van debiteur om alsnog de betaling te voldoen buiten de rechter om. En dat is waar wij sterk in zijn. In Nederland wordt ruim 85%(!) van de incassovorderingen op minnelijke wijze geïncasseerd.

“Een incassobureau kan zelf niet procederen, een advocaat wel”

Is dat echt een voordeel? Dat lijkt ons eerder een punt van kritiek! Een advocaat kan inderdaad uit eigen naam/kantoor een conservatoir beslag, faillissementsverzoek, kortgeding en gerechtelijke procedure opstarten. De kern business van een advocaat is procederen, de rechtszaal is zijn zakelijk habitat en daar wil de advocaat het liefst zijn. Onthou wel dat een advocaat tijdens een gerechtelijke procedure  veel meer verdient dan in een minnelijk incassotraject. Belangenverstrengeling ligt dan ook op de loer als een advocaat zich “in gaat zetten” voor een minnelijke oplossing. Hij doet zichzelf immers te kort op intellectueel- en zakelijkgebied.

Procederen zal altijd gepaard gaan met relatief hoge kosten, daarnaast zal een eventuele zakenrelatie ernstig worden verstoord. Op een kortgeding na, duren juridische procedures lang, zijn kostbaar en vaak emotioneel zwaar voor eiser en gedaagde. Bovendien ligt de slagkracht van een advocaat in de rechtszaak en niet bij een minnelijke oplossing. Bij een incassobureau ligt wél het zwaartepunt in het minnelijke traject.

De gerenommeerde incassobureaus, zoals Merlon, stellen zelf de verzoekschriften, dagvaardingen en juridische stukken op. Ze schakelen advocaten alleen in voor kerntaken. Bij een juridische procedure voor het kantongerecht nemen zij zelf de zaak waar. Omdat incassobureaus geen extra gewin hebben bij juridische procedures zullen zij dit middel alleen inzetten op het moment dat dit de enige oplossing is.

“Een incassobureau kan geen beslag leggen, een deurwaarder wel”

Niet in het minnelijke traject! Een gerechtsdeurwaarder heeft wel zelf de bevoegdheid ambtelijke taken (betekenen, dagvaarding en grosse) en executiemaatregelen uit te voeren.  Echter, dit vindt normaliter plaats ná het minnelijke traject. De executie maatregelen mogen zelfs pas worden uitgevoerd na een uitgesproken vonnis van de rechter.

Ook bij een deurwaarder geldt dat, hoe beter hij zijn best doet in het minnelijke traject, des te minder hij verdient aan zijn ambtelijke praktijk. De vastgestelde tarieven (Btag) voor ambtshandelingen zijn vele malen hoger dan incassoprovisie. Daarom moet ook bij een gerechtsdeurwaarder kritisch worden gekeken naar belangenverstrengeling op het moment dat deze minnelijke incasso voor opdrachtgevers gaat uitvoeren.

Waarom is een incassobureau de beste keus?

Het incasseren van vorderingen is de kerntaak van het incassobureau en niet een manier om salesfunnel naar procedure of ambtelijke taken op peil te houden, zoals bij veel advocaten en deurwaarders. Het incassobureau incasseert in de meeste gevallen via het minnelijke traject, dus zonder onnodige kosten te maken in juridische procedures.

Alle processen op een incassobureau zijn ingericht om zo snel mogelijk betaling te verkrijgen voor uw vordering. Daarbij kunnen zij zowel grote complexe vordering een individuele behandeling geven, maar zijn ook het juiste adres voor bulk opdrachten. Een incassobureau zal altijd op zoek zijn naar nieuwe methoden om uw vordering z.s.m. te innen in het minnelijke traject.

Mocht een conservatoir beslag, faillissement, kortgeding of juridische procedure toch noodzakelijk zijn, dan zal het incassobureau de juiste partijen inschakelen. Dit wordt allemaal door uw incassobureau geregeld. Een incassobureau is gelukkig niet gebonden aan “huis” advocaten en/of deurwaarders en kan met een onafhankelijke blik bepalen wie welke taak wanneer uitvoert. Hierdoor wordt gekozen voor een partij die het beste aansluit qua kennis, plaats en prijs bij uw procedure.

Bron: Merlon